Faaliyet Alanları

Medeni Hukuk

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip

Aile Hukuku

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması, Tenkis- Tanıma

Miras Hukuku

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi

İcra İflas Hukuk

İcra İflas Kanunu'na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları

İdare Hukuku

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını

Boşanma Davası

Boşanma, kanuna uygun bir şekilde kurulan evlenmede eşlerin kanunda yazılı